Verslag bijeenkomst Energie en Ruimte 11 mei 2017

Deze bijeenkomst is georganiseerd door het Netwerk Ruimte van de Partij van de Arbeid. Er waren circa 20 deelnemers, verspreid uit het land en actief in de lokale politiek en andere PvdA-netwerken zoals PvdA Duurzaam.

De voorzitter van het Netwerk Ruimte, Willem Heesen, opent de avond, waarin drie sprekers elkaar zullen opvolgen:

  • Sander Willemsen (Energie-U)
  • Marjon Bosman (VNG)
  • Jeroen Niemans (RUIMTEVOLK en Stadsinitiatief Utrecht) 

Lees verder

Wageningse kennis van grote waarde voor politiek inzake groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad

Door Wim Sonnemans (lid PvdA-Netwerk Ruimte)

Wageningen University heeft voor het bevorderen van groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad zeer waardevolle wetenschappelijke inzichten te bieden en mag deze best minder bescheiden naar voren brengen. Dat zeiden PvdA-kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi op 3 maart bij een minisymposium naar aanleiding van hun visienota “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad” (zie https://www.pvda.nl/nieuws/groene-en-gezondere-steden/).

Lees verder

Zorg voor ruimte voor vergroening en opvang van regenwater door stadbewoners

door Wim Sonnemans (lid PvdA-Netwerk Ruimte en oud-bestuurslid PvdA-afd. Gouda)

Politiek Café van PvdA-afdeling Gouda en PvdA-Netwerk Ruimte op zaterdag 11 februari 2017 stond in het teken van “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad: welke bijdragen kunnen huiseigenaren, woningverhuurders en huurders leveren?” Vooraf werd de nieuwbouwwijk Westergouwe in aanbouw vereerd met een bezoek per huifkar. Aanleiding hiertoe was de PvdA-Visienota over dit onderwerp van Kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi, zie via https://www.pvda.nl/nieuws/groene-en-gezondere-steden/. Willem Heesen, voorzitter PvdA-Netwerk Ruimte, leidde de boeiende discussie in goede banen.

Lees verder

Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad: hoe kunnen wetenschap en politiek elkaar helpen?

Minisymposium: hoe kunnen wetenschap en politiek elkaar helpen bij groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad?

Wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke inzichten om met groen en water een klimaatvriendelijke stad te bevorderen? En wat heeft de wetenschap daarbij nodig vanuit de politiek?

Over deze vragen gaat een minisymposium op vrijdag 3 maart a.s. in Wageningen met PvdA-kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi, dijkgraaf Hans Oosters (voorzitter Unie van Waterschappen), Brenda Horstra (Tuinbranche Nederland) en Wageningse wetenschappers. Dat zijn Jan Eelco Jansma over stadslandbouw, Jan Willem van der Schans (LandbouwEconomisch Instituut) over groene steden die aantrekkelijk zijn om te wonen en werken, Tia Hermans over de effecten van groen en water in de stad op de lichamelijke en psychische gezondheid, Maria Koelen over interventies in het kader van lokale natuur- en milieueducatie en gezondheidsbevordering en (hopelijk) een spreker over stimulerend beleid en financiële prikkels om te sturen met geld.

Lees verder

Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad

Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad!

Welke bijdragen kunnen huiseigenaren, woningverhuurders en huurders leveren?

Zaterdag 11 februari 2016 van 12.30 tot 17.00 uur in Gouda (Infocentrum Westergouwe, Provincialeweg 10, Gouda)

“Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad” op de politieke en maatschappelijke agenda! Met de in de visienota van de PvdA-Kamerfractie benoemde versterking van de belangrijke verbindingen tussen politiek, samenleving en huiseigenaren, woningverhuurders en huurders bij vergroening van de particuliere en openbare ruimte.

Lees verder

Save the date campagneactiviteiten

In februari en maart van 2017 zullen twee voor leden van het netwerk Ruimte binnen de PvdA interessante campagne-activiteiten worden georganiseerd worden. Het gaat om de volgende activiteiten:

Zaterdag 11 februari 2017 (13:00 uur tot 17:00 uur)

Werkbezoek Gouda Westergouwe en Politiek Café in het teken van “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad: welke bijdragen kunnen huiseigenaren, woningverhuurders en huurders leveren?”

Vrijdag 3 maart 2017 (15:00 uur tot 17:00 uur)

locatie: Wageningen University

Minisymposium “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad: hoe kunnen wetenschap en politiek elkaar helpen?”

Nadere informatie over de activiteiten volgt op korte termijn, maar schrijf de data alvast in je agenda.

 

De Omgevingswet – nieuwe mogelijkheden voor lokaal beleid

Op 23 november om 19:30 organiseert het PvdA Netwerk Ruimte een thema-avond over de Omgevingswet. Doel van de avond is om geïnteresseerde PvdA-leden op de hoogte te brengen van de belangrijkste wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, en om hen bewust te maken van de nieuwe mogelijkheden voor decentraal beleid die deze wet bevat om wat moois te maken van de fysieke leefomgeving. Veel mensen denken dat de Omgevingswet alleen iets is voor ruimtelijke ordenings-freaks (zie bijvoorbeeld dit onderzoek van Binnenlands Bestuur). Niets is echter minder waar: in deze wet komt alle bestaande bouw-, milieu- en ruimtelijke ordeningsregelgeving bij elkaar. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor gemeentes en provincies om bijvoorbeeld in onbruik geraakte bedrijventerreinen te herontwikkelen, kantoorpanden om te bouwen tot woningen of meer ruimte te maken voor duurzame energieprojecten.

Lees verder

Geef ons de ruimte (terug?)!

Impressie van de conferentie van 19 maart 2016

Paneldiscussie, v.l.n.r. Ingo Hansen, Hugo Priemus, Pieter Hooimeijer, Willem Heesen en Co Verdaas.

Paneldiscussie, v.l.n.r. Ingo Hansen, Hugo Priemus, Pieter Hooimeijer, Willem Heesen en Co Verdaas.

Ruimtelijke Ordening (RO)  lijkt als richtinggevend middel van de politieke agenda verdwenen. Dat is jammer, omdat het een dienend instrument is ten opzichte van andere politieke onderwerpen zoals economische ontwikkeling, mobiliteit, werkgelegenheid, gezondheid, leefbare en bloeiende steden. Een middel om letterlijk en figuurlijk ruimte aan mensen te geven. Daarom pleit het Netwerk Ruimte om RO weer een serieus onderdeel te laten zijn van het PvdA verkiezingsprogramma 2017. Tijdens een goed bezochte Netwerk Ruimte bijeenkomst in Utrecht op 19 maart zijn we op dit thema de diepte ingegaan.

Lees verder

Thema-avond inbreng Netwerk Ruimte op verkiezingsprogramma 16 maart

Op 17 maart 2017 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Het klinkt nog ver weg, maar binnen de PvdA zijn de voorbereidingen al in volle gang. Zo wordt er op dit moment hard gewerkt aan de eerste concepten voor het verkiezingsprogramma.
Als Netwerk Ruimte willen we de verkiezingsprogrammacommissie graag goede input meegeven om er zo voor te zorgen dat het verkiezingsprogramma een goede paragraaf over ruimtelijke ordening krijgt.
Graag nodigen we jullie uit om jullie input te leveren voor de inbreng vanuit het Netwerk Ruimte. Op 16 maart organiseren we daarom een avond in Amsterdam om onze inbreng te bespreken. Voorafgaand aan de vergadering ontvangt u een concepttekst van de hand van het bestuur, waarop u kunt reageren en waar u zelf ook ideeën voor kunt aanleveren. Na afloop van deze avond worden de conclusies van de avond gebundeld en aangeboden aan de programmacommissie.
U kunt zich aanmelden via info@pvdanetwerkruimte.nl. Uiterlijk een week voorafgaand aan de thema-avond ontvangt u de concepttekst vanuit het bestuur.
Praktische informatie
Thema-avond inbreng Netwerk Ruimte voor verkiezingsprogramma
Locatie: Rapenburgerstraat 173 te Amsterdam
Aanvang: 20.30 uur

Congres ‘Geef ons de Ruimte!’

Op zaterdag 19 maart (van 13.00 tot 17.00 uur met afsluitende borrel, centraal in Nederland) organiseert het PvdA Netwerk Ruimte een symposium over de rol die de inrichting van stad en landschap in Nederland speelt en kan spelen: ‘Geef ons de Ruimte!’. Het netwerk viert hiermee ook het 5-jarig bestaan en heeft met de leden een essaybundel geschreven die we presenteren. Thema’s als regie op de ruimte, de toepassing van de PvdA-beginselen op het ruimtelijke domein, maar ook wonen, spoor en natuur komen in de bundel de orde. Het doel is om de ruimtelijke inrichting en de leefomgeving prominenter op de PvdA agenda te zetten.

Waarom?
Ook inhoudelijk is deze conferentie hard nodig. Ruimtelijke thema’s zijn actueel. Denk hierbij aan de discussie over (de regie op) bouwen aan de kust of het plannen van grote winkelcentra aan de rand van de stad die ten koste gaan van vitaliteit in binnensteden. In het verleden heeft de PvdA haar stempel op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland kunnen drukken. De laatste jaren is dit verwaterd, de standpuntbepaling binnen onze partij is nu te ad-hoc. Het is nodig een overkoepelend afwegingskader te formuleren als leidraad voor toekomstige ruimtelijke keuzes. Het Netwerk Ruimte wil 2016 hiervoor benutten, ook in de aanloop naar de verkiezingen in 2017 met bijbehorend verkiezingsprogramma.index

Het middagprogramma
De bijeenkomst wordt afgetrapt met de overhandiging van de essaybundel. Na een plenaire paneldiscussie gaan we uiteen in diverse workshops over wonen, ruimtelijke inrichting en spoor en mobiliteit. De opbrengsten van deze workshops wil het netwerk gebruiken voor de ontwikkeling van de ruimtelijke paragraaf voor het komende landelijke verkiezingsprogramma. Sprekers tijdens de bijeenkomst zijn onder meer Co Verdaas (bestuurlijk verkenner Omgevingswet, voormalig gedeputeerde RO provincie Gelderland en staatssecretaris van Economische Zaken), Hamit Karakus (directeur Platform31, oud wethouder Rotterdam), Peter Boelhouwer (hoogleraar woningmarkt) en Yasemin Cegerek (TK-lid ruimtelijke ordening voor de PvdA).

Inbreng voor de discussie
We nodigen iedereen van harte uit om op (een van) de artikelen uit de essaybundel te reageren. Na aanmelding of bij interesse ontvang je de essaybundel. Deze reacties zullen als input voor de discussie op de 19de worden gebruikt. De uitkomsten van de discussies op de conferentie worden vertaald in een nieuwe basis voor de ruimtelijke politiek van onze partij.

Mail naar info@pvdanetwerkruimte.nl als je de essaybundel wil ontvangen.

Aanmelden
Zorg dat je erbij bent en geef je op via info@pvdanetwerkruimte.nl. Dit geldt ook voor de reacties. Twee weken voor de conferentie ontvang je de inbreng van andere deelnemers.

Locatie: Stadhuis Utrecht, voor reismogelijkheden, zie deze pagina.
Tijd: opening om 13.00 uur, de afsluitende borrel start om 17.00 uur.
Alle praktische informatie volgt in een mail circa 1 week voor het symposium.