Verslag sessie Wonen

Op 10 januari jl. organiseerde het PvdA Netwerk RuimteĀ  een nieuwjaarssessie over het thema wonen.

Het toezicht op corporaties komt meer en meer bij de gemeenten te liggen. Ondertussen gaan verschillende landsdelen qua arbeidsmarktstructuur van elkaar verschillen. De grond- en woningprijzen beginnen tussen stad en platteland, maar ook tussen verschillende buurten, te polariseren.

Cruciale trends als deze drukken hun stempel op het functioneren van de woningmarkt. In deze sessie stellen we de fundamentele systeemvraag: hoe organiseren we de volkshuisvesting van de toekomst? Welke rol hebben woningcorporaties daarin? Hoe organiseren we deze instellingen? We discussieerden hierover met experts uit de universitaire, de corporatie-, ambtelijke- en politieke wereld.

Het verslag is hier terug te lezen: