PPS-sessie van PvdA-netwerk Ruimte

Het PvdA Netwerk Ruimte organiseert op 11 april een themasessie over publiek-private samenwerking (PPS). Graag nodigen wij je uit voor deze discussieavond, waarin de centrale vraag is hoe de politieke sturing van PPS vanuit sociaaldemocratisch gezichtspunt verbeterd zou kunnen worden.

Bij de bouw van publiek vastgoed en aanleg van infrastructuur is steeds meer sprake van langjarige samenwerking tussen overheid (niet alleen Rijk, maar ook bijv. provincies en gemeenten) en bedrijfsleven op basis van outputspecificaties; dat zijn praktische gebruikseisen waaraan het te leveren product moet voldoen. Met zogenaamde DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate) contracten besteedt de overheid steeds vaker niet alleen het bouwen, maar ook het ontwerpen, financieren, onderhouden en dagelijks beheer uit aan de markt.

Bij PPS is sprake van een terugtredende overheid met meer ruimte voor marktwerking. PPS lijkt nieuwe mogelijkheden te openen, maar roept ook zowel praktische als politieke vragen op vanuit sociaaldemocratische uitgangspunten. Welke politieke sturing (regie) aan PPS achten we als PvdA nodig voor een juist evenwicht tussen publieke belangen en (binnen verantwoorde kaders) marktwerking?

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld gaan we over deze vragen op 11 april in Utrecht in discussie met o.a. PvdA-Kamerlid Albert de Vries, prof. Hennes de Ridder en prof. Arnold Heertje.

De thema-avond duurt van 19.00 tot 21.30 uur en zal plaatsvinden in Rijkswaterstaat-gebouw Westraven, Griffioenlaan 2 te Utrecht. Inloop is om 19.00 uur, om 19.30 uur gaat de discussie van start. In de week voorafgaand aan de themasessie ontvang je het discussieartikel. Aanmelden kan via het contactformulier.