Verslag bijeenkomst sturing

Op 20 februari jl. organiseerde het PvdA Netwerk Ruimte een sessie over sturing in de ruimtelijke ordening. Tijdens deze discussieavond van het netwerk Ruimte van de PvdA ging het over wie er voor het zeggen heeft in de Ruimtelijke Ordening. Tijdens de drukbezochte avond gingen Jan Pronk, (oud-minister VROM), Tjeerd Talsma (gedeputeerde RO Noord-Holland) en Jaap Kuin (wethouder RO in Gemeente Assen) met elkaar en met de zaal in discussie. Tijdens dit debat kwamen de zwaktes in de ruimtelijke sturing aan bod en werd een aanzet gegeven voor een voorstel hoe ruimtelijke regie te beleggen. Het verslag is hier terug te lezen: