Netwerk Ruimte op het congres

Op het PvdA partijcongres in Leeuwarden, op 27 april, zal de Van Waarde resolutie besproken worden. In dit stuk geeft de Wiardi Beckman Stichting een voorzet voor de sociaal-democratie voor de 21e eeuw. Voorzitter Hans Spekman sprak in dit kader al van ‘een ontwikkeling van ik naar ons’. Maar in dit visiestuk vind je geen verwijzingen naar ruimtelijke ordening. Dat kan natuurlijk niet. Als Netwerk Ruimte vinden we dat in het expliciet duidelijk gemaakt moet worden dat allerlei keuzes voor de samenleving een ruimtelijke weerslag hebben. Daarnaast zien we een degelijke ruimtelijke ordening als onderdeel van onze welvaartsstaat. Op het congres zullen we een aantal amendementen met deze strekking proberen aan te laten nemen. Onze amendementen zien hier terug te vinden.

Heb je geen zin om de hele dag in de plenaire zaal aanwezig te zijn? Kom dan naar ons wandelgangen programma. Bij de stand van PvdA Netwerk Ruimte vindt drie keer een discussie plaats met een kaderlid over een ruimtelijk thema:

12:00 – 12:30: Jacques Monasch over Wonen: Met Jacques zullen we het hebben over scheefwonen, het woonakkoord, het in stand houden van gemengde wijken en alles wat je aan hem wilt vragen.

13:00 – 13:30: Lutz Jacobi over Natuur: Met Lutz gaan we in gesprek over de initiatiefwet Mooi Nederland, over de EHS, de privatisering van natuur en alles wat je verder aan haar mee wilt geven.

14:00 – 14:30: Albert de Vries over Krimp: Met Albert hebben we het over overheidsingrepen om krimp op te vangen en te begeleiden. Over spreiding en concentratie van voorzieningen en in hoeverre de kamer zich daarmee kan bemoeien. Verder is er alle ruimte voor eigen input.

De stand van PvdA Netwerk Ruimte is herkenbaar aan de Netwerk Ruimte banier.