Artikel Wonen

Op 10 januari jl. vond de PvdA Netwerk Ruimte themasessie over wonen plaats. Op basis van de uitkomsten van deze themabijeenkomst hebben Barend Wind, Rita Vermeulen en Marieke de Kogel een discussiestuk in het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting geschreven. Het artikel ‘Een links alternatief: een groot gereguleerd huursegment met flexibel huren’ is in augustus geplaatst.

Van alle Europeanen betalen Nederlanders het grootste percentage van hun inkomen aan wonen. Dat we zoveel betalen voor een koop- of huurwoning hangt samen met de marktwerking op de woningmarkt die geleid heeft tot een kostenstijging. Regulering van het huursegment biedt volgens de auteurs soelaas. Er gaat een prikkel vanuit om nieuwe betaalbare woningen te bouwen en te investeren in de kwaliteit en duurzaamheid van de bestaande voorraad.

Het artikel is hier te downloaden.