PBL rapport over vereuropeanisering ruimtelijke ordening

Bijna een jaar geleden organiseerde het PvdA Netwerk Ruimte een bijeenkomst over ruimtelijke ordening in Europees perspectief. Tijdens deze avond discussieerden PvdA-delegatieleider in het Europees Parlement Thijs Berman, TU Delft hoogleraar Andreas Faludi en Louis Meuleman, secretaris van de Brusselse afdeling van de PvdA en ambtenaar bij de Europese Commissie, met elkaar en met de zaal over de rol van Europa bij ruimtelijke ordening in Nederland.

De discussie over de ‘vereuropeanisering’ van de ruimtelijke ordening is inmiddels ook opgepakt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Op 19 mei jl. heeft het een interessant rapport over dit onderwerp gepubliceerd.

Vrijwel het hele Nederlandse grondgebied wordt gedekt door één of meer Europese beleidskaders, ondanks het gegeven dat de EU formeel geen ruimtelijk beleid heeft. Daarmee heeft ‘Europa’ grote invloed op de ruimtelijke inrichting van Nederland. In combinatie met de voortgaande decentralisatie van overheidstaken kan dit volgens het PBL problemen opleveren: zijn gemeentes en provincies in staat om de regie te voeren als het beleid voor een belangrijk deel Europees is? En heeft Brussel voldoende zicht op de uitvoeringsproblemen in de lokale ruimtelijke ordening? Het PBL pleit in haar rapport voor het vasthouden aan regie op Rijksoverheidsniveau. Het nieuwsbericht en het rapport zijn hier terug te vinden: http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2014/europeanisering-van-de-nederlandse-ruimtelijke-ordening