Omgevingswet ingediend bij Tweede Kamer

Vandaag heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (VVD) de Omgevingswet bij de Tweede Kamer ingediend.

Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De nieuwe wet gaat over alle fysieke plannen waarmee ons land wordt gemaakt. Deze wet bundelt alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving.Volgens de minister moet het verkrijgen van een vergunning dankzij de Omgevingswet straks sneller en eenvoudiger verlopen. Voor het persbericht, volg deze link. De wetstekst en achterliggende stukken zijn hier terug te vinden.

Het PvdA Netwerk Ruimte zal de ingediende wet de komende tijd kritisch bestuderen en de PvdA Tweede Kamerfractie van advies voorzien over de wet. Wilt u hierover meedenken, neem dan contact met ons op of stuur ons uw visie toe!