Reactie minister Blok op initiatiefnota Krimp

Op 15 juli heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst uitgebreid gereageerd op de PvdA initiatiefnota ‘Regionale verschillen; omgaan met krimp’. Het PvdA Netwerk Ruimte heeft aan deze nota een goede bijdrage geleverd.

De minister spreekt zijn waardering uitspreken over de Initiatiefnota; de uitgangspunten van deze nota onderschrijf hij. Door de demografische ontwikkelingen die aan de randen van het land leiden tot bovenmatige ontgroening, vergrijzing en afname van (beroeps)bevolking, bestaat het risico dat het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in deze regio’s onder druk komen te staan. Dit vergt specifieke aandacht en een specifieke aanpak. Inderdaad, zoals ook in de Initiatiefnota wordt gesteld, niet met het doel de krimp te bestrijden, maar met het doel deze te begeleiden opdat in de betreffende regio’s de noodzakelijke voorzieningen van toereikende kwaliteit en voldoende bereikbaar blijven. De Initiatiefnota beschouwd de minister dan ook als ondersteunend aan zijn beleid.

De kabinetsbrief is hier terug te vinden. Een uitgebreide reactie op alle 51 aanbevelingen is hier terug te lezen. De originele nota van het Kamerlid Albert de Vries vindt u hier.