Uitnodiging themabijeenkomst Omgevingswet 3 december

Graag nodigen we je hierbij uit voor onze volgende themabijeenkomst, over de Omgevingswet, op woensdagavond 3 december in Utrecht. De locatie is de Universiteit Utrecht, Drift 23.

In de nieuwe Omgevingswet wordt aangegeven dat het beschermingsniveau van de leefomgeving gelijk zal blijven, maar tegelijkertijd wordt er met de wet ook grootschalig gedereguleerd. In hoeverre zijn deze doelen tegenstrijdig? Lokale overheden krijgen met de wet meer ruimte om eigen afwegingen en normen te bepalen. Is het acceptabel als de ene gemeente bijvoorbeeld om werkgelegenheid te trekken zijn burgers minder bescherming tegen verontreiniging biedt dan de andere gemeente? Ook wordt in de belangenafweging de invloed van de initiatiefnemer sterker ten opzichte van de belanghebbenden, fysieke projecten realiseren wordt in de toekomst eenvoudiger. Hoezeer hebben belanghebbenden straks nog voldoende mogelijkheden tot inspraak en bezwaar?

Deze politieke spanningsvelden zijn nog maar een greep uit de politieke discussie over de Omgevingswet. Woensdagavond 3 december organiseert het Netwerk Ruimte een bijeenkomst met als doel om tot een duidelijk sociaaldemocratisch perspectief op de Omgevingswet te komen. De belangrijkste politieke dilemma’s uit de wet staan tijdens deze expertsessie centraal. De uitkomsten van deze sessie willen we beschrijven in een artikel in S&D, dat mogelijk ook nog gebruikt kan worden bij de Tweede Kamerbehandeling van het wetsvoorstel. Op dit moment wacht de Tweede Kamer nog op de nota naar aanleiding van verslag van de minister.

De bijeenkomst zal worden ingeleid door Co Verdaas, sinds kort bestuurlijk verkenner implementatie van de Omgevingswet en Ben Schueler, hoogleraar Bestuursrecht en Omgevingsrecht. Na de inleiding start de discussie over de Omgevingswet, hiervoor zijn Josan Meijers (gedeputeerde Ruimte, Water en Wonen van Provincie Gelderland) en William Moorlag  (gedeputeerde Ruimtelijke Ordening van Provincie Groningen) onze gasten.

Datum: Woensdag 3 december 2014
Tijdstip: Start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur
Locatie: Universiteit Utrecht, Drift 23 Utrecht

Meld je aan voor deze bijeenkomst via de mail.