Discussiebijeenkomst: Links grondbeleid

Op woensdag 4 maart organiseert het PvdA Netwerk Ruimte een bijeenkomst over de toekomst van het grondbeleid in Nederland. Hierbij zijn Edwin Buitelaar (PBL), Paul Depla (burgemeester Heerlen) en Tweede Kamerleden Albert de Vries en Manon Fokke te gast. De discussie over grondpolitiek wordt met de dag relevanter, mede gezien de ontwikkelingen in gemeenten als Lansingerland.

Het huidige model van actief grondbeleid is vastgelopen nu blijkt dat verschillende gemeenten aan de rand van de financiële afgrond staan door tekorten bij hun grondbedrijf. Toen de private sector in de jaren ’90 meer ruimte kreeg in de stedelijke ontwikkeling, hebben PvdA-wethouders geprobeerd om zelf voor ontwikkelaar te spelen en planbaten in te zetten voor sociale doelen. Nu blijkt dat we de risico’s hebben onderschat en een dergelijk systeem niet zonder grote risico’s kan functioneren.

Politici roepen om het hardst om te stoppen met actief grondbeleid. Als sociaaldemocraten moeten we ons realiseren dat linkse grondpolitiek nodig is om wonen betaalbaar te houden en speculatie tegen te gaan. Met een gedegen grondpolitiek kan de overheid een rechtvaardigere ruimtelijke ordening realiseren. In deze sessie gaan we met elkaar in discussie hoe zo’n nieuwe, linkse vorm van grondpolitiek vormgegeven moet worden. Op welke manier kan grondbeleid ingezet worden om een kwaliteitsslag te bewerkstelligen in de bestaande woningvoorraad? En hoe kan grondbeleid gebruikt worden om het wonen betaalbaar te maken? Bovendien gaan we in op de vraag wat de participatiesamenleving betekent voor deze politiek. Onze Tweede Kamerfractie graag input krijgt rond dit thema.

De uitkomsten van de discussie zullen vertaald worden in een visiestuk in S&D.

Het discussiestuk is ter voorbereiding hier te downloaden of hieronder te lezen. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via info@pvdanetwerkruimte.nl.

Bijeenkomst grondpolitiek
Datum: woensdag 4 maart
Tijd: 20:00-22:00 (inloop vanaf 19:45)
Locatie: Universiteitsbibliotheek zaal 0.01, Drift 25, Utrecht