Netwerkbijeenkomst Water in de Stad (22 juni 2015)

Het waterschap is een relatief onbekende ‘bestuurslaag’, zeker voor stedelingen. Er wordt belasting betaald waarmee de dijken op orde worden gehouden en je veilig kunt wonen. Dit is echter zo vanzelfsprekend dat het waterschap als aparte organisatie regelmatig ter discussie staat. Aan de andere kant zorgen de steeds heftigere neerslag en langere droge perioden in steden voor water overlast, onderlast (bijvoorbeeld funderingsschade) en hittestress (zomers tot 8 graden warmer in het centrum dan aan de stadsrand). Opgaven waar het waterschap goed aan kan bijdragen in het behalen van hun doelstellingen en daarmee ook nog eens kwaliteit aan de stad kan toevoegen.Verder is het voor veel stedelingen belangrijk om een aantrekkelijk buitengebied te hebben om in te recreëren – en dus geen saai landbouwgebied met een kunstmatig laag grondwaterpeil. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Bovendien komen de mensen die bij de waterschapsverkiezingen op de PvdA stemmen bovengemiddeld vaak uit de stad, en kunnen wij ons met deze onderwerpen onderscheiden van andere politieke partijen. Kortom: alle reden voor de PvdA om te proberen de stedelijke politieke issues meer de waterschappen in te krijgen en vice versa. De PvdA is bij uitstek de partij die een verbinding kan leggen tussen deze beide werelden.
Ten laatste zijn er na de waterschaps- en gemeenteraadsverkiezingen veel nieuwe partijgenoten gekozen – dus is dit een hele goede gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken en je netwerk te vergroten!

Programma
Kasper Spaan (Waternet en Amsterdam Rainproof) zal met de casus Amsterdam laten zien wat water in de stad allemaal kan betekenen voor nut en noodzaak, voor kwaliteit en tegen overlast (zie www.rainproof.nl). Lutz Jacobi zal vanuit haar optiek reflecteren op het onderwerp en samen met een panel betrokken waterschapsbestuurders (Boudewijn Bruil, Jan Reerink en Leny van Vliet) in gesprek gaan.

Locatie
PvdA Utrecht, Amsterdamsestraatweg 212, 20.00 uur tot 22.00 uur, met gelegenheid om een drankje te nuttigen en elkaar beter te leren kennen. De gegevens van de locatie vind je hier.

612238837_815cf936d4_oDeze bijeenkomst staat open voor alle PvdA-leden die belangstelling hebben voor het onderwerp Water in de Stad, ongeacht of ze al lid zijn van het Netwerk Ruimte. Bestuursleden van waterschappen, gemeenteraadsleden en Statenleden zijn bijzonder welkom. Stuur deze uitnodiging dus vooral door binnen je eigen netwerk in de partij, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden via het contactformulier of via info@pvdanetwerkruimte.nl