Congres ‘Geef ons de Ruimte!’

Op zaterdag 19 maart (van 13.00 tot 17.00 uur met afsluitende borrel, centraal in Nederland) organiseert het PvdA Netwerk Ruimte een symposium over de rol die de inrichting van stad en landschap in Nederland speelt en kan spelen: ‘Geef ons de Ruimte!’. Het netwerk viert hiermee ook het 5-jarig bestaan en heeft met de leden een essaybundel geschreven die we presenteren. Thema’s als regie op de ruimte, de toepassing van de PvdA-beginselen op het ruimtelijke domein, maar ook wonen, spoor en natuur komen in de bundel de orde. Het doel is om de ruimtelijke inrichting en de leefomgeving prominenter op de PvdA agenda te zetten.

Waarom?
Ook inhoudelijk is deze conferentie hard nodig. Ruimtelijke thema’s zijn actueel. Denk hierbij aan de discussie over (de regie op) bouwen aan de kust of het plannen van grote winkelcentra aan de rand van de stad die ten koste gaan van vitaliteit in binnensteden. In het verleden heeft de PvdA haar stempel op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland kunnen drukken. De laatste jaren is dit verwaterd, de standpuntbepaling binnen onze partij is nu te ad-hoc. Het is nodig een overkoepelend afwegingskader te formuleren als leidraad voor toekomstige ruimtelijke keuzes. Het Netwerk Ruimte wil 2016 hiervoor benutten, ook in de aanloop naar de verkiezingen in 2017 met bijbehorend verkiezingsprogramma.index

Het middagprogramma
De bijeenkomst wordt afgetrapt met de overhandiging van de essaybundel. Na een plenaire paneldiscussie gaan we uiteen in diverse workshops over wonen, ruimtelijke inrichting en spoor en mobiliteit. De opbrengsten van deze workshops wil het netwerk gebruiken voor de ontwikkeling van de ruimtelijke paragraaf voor het komende landelijke verkiezingsprogramma. Sprekers tijdens de bijeenkomst zijn onder meer Co Verdaas (bestuurlijk verkenner Omgevingswet, voormalig gedeputeerde RO provincie Gelderland en staatssecretaris van Economische Zaken), Hamit Karakus (directeur Platform31, oud wethouder Rotterdam), Peter Boelhouwer (hoogleraar woningmarkt) en Yasemin Cegerek (TK-lid ruimtelijke ordening voor de PvdA).

Inbreng voor de discussie
We nodigen iedereen van harte uit om op (een van) de artikelen uit de essaybundel te reageren. Na aanmelding of bij interesse ontvang je de essaybundel. Deze reacties zullen als input voor de discussie op de 19de worden gebruikt. De uitkomsten van de discussies op de conferentie worden vertaald in een nieuwe basis voor de ruimtelijke politiek van onze partij.

Mail naar info@pvdanetwerkruimte.nl als je de essaybundel wil ontvangen.

Aanmelden
Zorg dat je erbij bent en geef je op via info@pvdanetwerkruimte.nl. Dit geldt ook voor de reacties. Twee weken voor de conferentie ontvang je de inbreng van andere deelnemers.

Locatie: Stadhuis Utrecht, voor reismogelijkheden, zie deze pagina.
Tijd: opening om 13.00 uur, de afsluitende borrel start om 17.00 uur.
Alle praktische informatie volgt in een mail circa 1 week voor het symposium.