De Omgevingswet – nieuwe mogelijkheden voor lokaal beleid

Op 23 november om 19:30 organiseert het PvdA Netwerk Ruimte een thema-avond over de Omgevingswet. Doel van de avond is om geïnteresseerde PvdA-leden op de hoogte te brengen van de belangrijkste wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, en om hen bewust te maken van de nieuwe mogelijkheden voor decentraal beleid die deze wet bevat om wat moois te maken van de fysieke leefomgeving. Veel mensen denken dat de Omgevingswet alleen iets is voor ruimtelijke ordenings-freaks (zie bijvoorbeeld dit onderzoek van Binnenlands Bestuur). Niets is echter minder waar: in deze wet komt alle bestaande bouw-, milieu- en ruimtelijke ordeningsregelgeving bij elkaar. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor gemeentes en provincies om bijvoorbeeld in onbruik geraakte bedrijventerreinen te herontwikkelen, kantoorpanden om te bouwen tot woningen of meer ruimte te maken voor duurzame energieprojecten.

Voor wie?

Deze avond is bedoeld voor iedereen die PvdA-lid is en geïnteresseerd is in milieu, duurzaamheid en ruimtelijke ordening – ook voor mensen die nog geen lid zijn van het PvdA Netwerk Ruimte. Degenen voor wie de avond het meest interessant is, zijn degenen die direct of indirect betrokken zijn bij de gemeentelijke of provinciale politiek.

Programma

De volgende sprekers zullen in ieder geval van zich laten horen:

Daan Korsse geeft een juridische inleiding over de Omgevingswet en over wat de belangrijkste wijzigingen zijn t.o.v. de huidige wetgeving. Hij is onlangs gepromoveerd aan de UU op instructiebevoegdheden op provinciaal niveau in het omgevingsrecht. Zijn onderzoeken en publicaties zien op decentrale bevoegdheden in het omgevingsrecht en hij houdt zich ook bezig met de Omgevingswet. Hij werkt inmiddels als advocaat(-stagiair) bij Van der Feltz Advocaten.

Michiel Mulder was tot 2014 raadslid en woordvoerder RO en volkshuisvesting in de gemeente Amsterdam. Hij is ook werkzaam op dat gebied bij het Economisch Instituut voor de Bouw, en binnen de PvdA denkt hij nog steeds actief mee over hoe we betaalbare volkshuisvesting kunnen realiseren. Zijn presentatie heeft als hoofdonderwerp de financiele kant van de Omgevingswet, met name gericht op het realiseren van woningbouw.

Frank de Vries zal een presentatie geven over de kansen en mogelijkheden die de Omgevingswet biedt vanuit het perspectief van de gemeente. Frank is lid van PvdA van huis uit jurist/wetenschapper. Frank heeft ruim 15 jaar bij de vakgroep staatsrecht van de RUG gewerkt en gedoceerd over staatsrecht, Europees recht en gemeenterecht. Van 2002 tot 2006 was hij raadslid/fractievoorzitter van de PvdA in de raad van Groningen. Van 2006 tot 2012 was Frank wethouder Ruimtelijke Ordening, volkshuisvesting, wijkvernieuwing, grondzaken, grote stedenbeleid, monumenten en (vanaf 2010) sport. Daarnaast is hij ook nog van 1999-2003 lid geweest van het gewestelijk bestuur in Groningen. Sinds 2013 werkt Frank als zelfstandige. Hij heeft adviezen op juridisch terrein, openbaar bestuur en ruimtelijke ordening. Frank werkt samen met onder meer de Stichting Beleidsonderzoek en Beleidsanalyse. Die stichting is min of meer gelieerd aan de RUG. Daarnaast is Frank sedert 2014 verboden aan Berenschot. Daar doet hij projecten op het terrein van gemeentelijke samenwerking (fusies, herindeling) en de omgevingswet. Daarnaast werkt Frank samen met de RUG en de Universiteit Twente. Recent heeft hij in dat verband meewerkt aan een rapport voor BZK.

Erik van Merrienboer is gedeputeerde Ruimte voor de provincie Brabant. Hij is lid van een bestuurlijke adviescommissie van IPO die over de Omgevingswet gaat, en zal inzoomen op wat de kansen en mogelijkheden zijn die de Omgevingswet biedt voor het verwezenlijken van PvdA-beleid vanuit het perspectief van de provincie.

Locatie

De thema-avond Omgevingswet vindt plaats op het stadhuis van de gemeente Utrecht, open vanaf 19.00 u.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via info@pvdanetwerkruimte.nl. Uiterlijk een week voor de bijeenkomst krijgt u een bericht met nadere praktische informatie.