Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad

Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad!

Welke bijdragen kunnen huiseigenaren, woningverhuurders en huurders leveren?

Zaterdag 11 februari 2016 van 12.30 tot 17.00 uur in Gouda (Infocentrum Westergouwe, Provincialeweg 10, Gouda)

“Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad” op de politieke en maatschappelijke agenda! Met de in de visienota van de PvdA-Kamerfractie benoemde versterking van de belangrijke verbindingen tussen politiek, samenleving en huiseigenaren, woningverhuurders en huurders bij vergroening van de particuliere en openbare ruimte.

Afgelopen zomer presenteerden Kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi de Visienota “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad”: “…meer groen en water is goed voor de gezondheid, de biodiversiteit en maakt de stad meer bestendig tegen gevolgen van klimaatverandering. Daarom deze visie.”, aldus Henk en Lutz. (Zie hier meer info).

In Gouda worden vergelijkbare ambities nagestreefd. De Goudse Maatschappelijke vergroeningsagenda moet zorgen voor o.a.:

 • Toename van groen in Gouda, op plaatsen waar dat mogelijk is en met name in de wijken waar nu weinig groen is.
 • Wateropvang: stimuleren bewustwording onder bewoners en bedrijven om verharding te vervangen door groen.

Punt 10 van het ACTIEPROGRAMMA ZAKENCOALITIE GOUDA 2016-2018: “Duurzaam bouwen en duurzame inrichting openbare ruimte: in elk geval voor de nieuwbouwwijk Westergouwe formuleren we concrete (extra) duurzaamheidsambities. Wij investeren in een duurzame inrichting van de openbare ruimte met meer aandacht voor groen. Daarbij hoort ook meer aandacht voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking.”

Ons doel voor deze bijeenkomst:
“Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad” op de politieke en maatschappelijke agenda! Met de in de visienota van de PvdA-Kamerfractie benoemde versterking van de belangrijke verbindingen tussen politiek, samenleving en huiseigenaren, woningverhuurders en huurders bij vergroening van de particuliere en openbare ruimte.

Programma:
Fietsbezoek aan nieuwbouwwijk Westergouwe:

 • 12.00 uur: aankomst op NS-station Gouda van deelnemers van PvdA-Netwerk Ruimte van buiten Gouda; OV- of huurfietsen ophalen
 • 12.30 uur: ontvangst met lunch; welkom en inleiding door gastheer PvdA-wethouder Rogier Tetteroo: hoe wordt Westergouwe van begin af aan met groen en water klimaatbestendig ingericht? Wat is daarbij de actieve medewerking van bewoners (huiseigenaren en huurders) en woningverhuurders?
 • 13.00 uur: rondleiding door de nieuwbouwwijk (m.m.v. Marien Brand, Projectbureau Westergouwe) en gesprekken met wijkbewoners die in de buurt zijn

Deelnemers

Behalve de deelnemers vanuit PvdA-Netwerk Ruimte zijn hierbij aanwezig:

 • Henk Leenders en Lutz Jacobi (Tweede Kamerleden PvdA);
 • Hans Oosters (Dijkgraaf Hans Oosters van hoogheemraadschap van Schieland en Krimpener-waard, tevens voorzitter Unie van Waterschappen; oud-fractievoorzitter PvdA Gouda);
 • Goudse PvdA-wethouder Rogier Tetteroo (Ruimtelijke Ordening, Wonen, SZW;
 • Gouds PvdA-raadslid Michiel Sikkes;
 • Brenda Horstra (Tuinbranche Nederland);
 • René Mascini (Directeur-bestuurder Woonpartners Midden-Holland);
 • Marien Brand (Projectbureau Westergouwe).

Locatie:

Infocentrum Westergouwe, Provincialeweg 10 | Postbus 565 | 2800 AN | Gouda (www.westergouwe.nl).
Entree via de rotonde bij Westergouwe, u kunt parkeren naast het Infocentrum.

Verplaatsing naar Petit café ´Vrijheid´ (van 14.30 tot 15.00 uur)

Politiek Café van 15.00 tot 17.00 uur (voor PvdA-leden en overige belangstellenden)

Onderwerp: hoe kunnen bestaande stadswijken achteraf met meer groen en water klimaatbestendig worden ingericht? Welke actieve medewerking van bewoners (huiseigenaren en huurders) en woningverhuurders is daarbij nodig?
Openbare discussie met de deelnemers aan het ochtendprogramma.

Locatie: Verzetsmuseum Zuid-Holland / Petit café ´Vrijheid´? (bereikbaar via de Vrouwesteeg) Turfmarkt 30, 2801 HA Gouda