Inspiratiedag Omgevingswet

2 september 2017, 10.00-14.00 uur

PvdA partijkantoor Utrecht, Van Brammendreef 159 (nabij station Utrecht Overvecht)
AANMELDEN: via info@pvdanetwerkruimte.nl

Alle lokaal betrokken PvdA’ers zijn druk met de voorbereidingen van het verkiezingsprogramma! Natuurlijk heeft iedereen ook gehoord van de invoering van de Omgevingswet. Maar u denkt waarschijnlijk: “Dat is toch pas in 2019 of misschien nog wel later? Wat moeten wij daarmee?”

Het Netwerk Ruimte denkt dat u daarmee heel veel zou kunnen: de invoering van die wet brengt veel in verandering bij gemeenten, hier liggen kansen om de ruimte in uw gemeente ‘rood’ in te kleuren. Meer aan de voorkant integrale afwegingen en keuzes maken, een samenhangende visie formuleren samen met betrokkenen en bepalen waar de gemeenteraad nog over wil gaan. Participatie is een belangrijk thema binnen de Omgevingswet.

Dat betekent dus ook in verkiezingsprogramma’s aangeven wat de PvdA wil met die wet in uw gemeente. Om u daarbij te helpen organiseert het Netwerk Ruimte van de Partij van de Arbeid een inspiratiedag over de Omgevingswet en welke mogelijkheden de wet u kan bieden. We willen u vooral inspireren met goede voorbeelden uit de praktijk, welke al in de geest van de Omgevingswet worden vormgegeven.

Hieronder dan het programma:
10.00 uur:
Inloop

10.20 uur:
Plenaire start met Jos Feijtel over de Omgevingswet en participatie & mogelijkheid partij om RO lokaal rode kleur te geven.

10.40 uur:
Van Waarde i.r.t. de omgevingswet en de mogelijkheden. Bülent Isik raadslid Utrecht en ambassadeur Van Waarde binnen de PvdA.

11.00 uur – 12.00 uur:
RONDE 1 deelsessies/inloop markt met:
– Jos Feijtel
Frans Soeterbroek (Ruimtemaker)
Marleen Damen (wethouder Leiden) en vriend van het Singelpark
Hans Oosters (Waterschappen en participatie in RO)
Jos van den Born (raadslid Hellendoorn).

12.00 uur – 12.30 uur:
Lunch

12.30 uur – 13.30 uur:
RONDE 2 deelsessies/inloopmarkt met:
– Jos Feijtel
– Frans Soeterbroek (Ruimtemaker)
– Marleen Damen (wethouder Leiden) en een vriend van het Singelpark
– Hans Oosters (Waterschappen en participatie in RO)
– Jos van den Born (raadslid Hellendoorn)

13.30 uur:
Bespiegeling Frans Soeterbroek en afrondende discussie

14.00 uur:
Afsluiting