Inspiratiedag Omgevingswet

2 september 2017, 10.00-14.00 uur

PvdA partijkantoor Utrecht, Van Brammendreef 159 (nabij station Utrecht Overvecht)
AANMELDEN: via info@pvdanetwerkruimte.nl

Alle lokaal betrokken PvdA’ers zijn druk met de voorbereidingen van het verkiezingsprogramma! Natuurlijk heeft iedereen ook gehoord van de invoering van de Omgevingswet. Maar u denkt waarschijnlijk: “Dat is toch pas in 2019 of misschien nog wel later? Wat moeten wij daarmee?”

Lees verder

Verslag bijeenkomst Energie en Ruimte 11 mei 2017

Deze bijeenkomst is georganiseerd door het Netwerk Ruimte van de Partij van de Arbeid. Er waren circa 20 deelnemers, verspreid uit het land en actief in de lokale politiek en andere PvdA-netwerken zoals PvdA Duurzaam.

De voorzitter van het Netwerk Ruimte, Willem Heesen, opent de avond, waarin drie sprekers elkaar zullen opvolgen:

  • Sander Willemsen (Energie-U)
  • Marjon Bosman (VNG)
  • Jeroen Niemans (RUIMTEVOLK en Stadsinitiatief Utrecht) 

Lees verder

Wageningse kennis van grote waarde voor politiek inzake groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad

Door Wim Sonnemans (lid PvdA-Netwerk Ruimte)

Wageningen University heeft voor het bevorderen van groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad zeer waardevolle wetenschappelijke inzichten te bieden en mag deze best minder bescheiden naar voren brengen. Dat zeiden PvdA-kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi op 3 maart bij een minisymposium naar aanleiding van hun visienota “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad” (zie https://www.pvda.nl/nieuws/groene-en-gezondere-steden/).

Lees verder

Zorg voor ruimte voor vergroening en opvang van regenwater door stadbewoners

door Wim Sonnemans (lid PvdA-Netwerk Ruimte en oud-bestuurslid PvdA-afd. Gouda)

Politiek Café van PvdA-afdeling Gouda en PvdA-Netwerk Ruimte op zaterdag 11 februari 2017 stond in het teken van “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad: welke bijdragen kunnen huiseigenaren, woningverhuurders en huurders leveren?” Vooraf werd de nieuwbouwwijk Westergouwe in aanbouw vereerd met een bezoek per huifkar. Aanleiding hiertoe was de PvdA-Visienota over dit onderwerp van Kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi, zie via https://www.pvda.nl/nieuws/groene-en-gezondere-steden/. Willem Heesen, voorzitter PvdA-Netwerk Ruimte, leidde de boeiende discussie in goede banen.

Lees verder

Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad: hoe kunnen wetenschap en politiek elkaar helpen?

Minisymposium: hoe kunnen wetenschap en politiek elkaar helpen bij groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad?

Wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke inzichten om met groen en water een klimaatvriendelijke stad te bevorderen? En wat heeft de wetenschap daarbij nodig vanuit de politiek?

Over deze vragen gaat een minisymposium op vrijdag 3 maart a.s. in Wageningen met PvdA-kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi, dijkgraaf Hans Oosters (voorzitter Unie van Waterschappen), Brenda Horstra (Tuinbranche Nederland) en Wageningse wetenschappers. Dat zijn Jan Eelco Jansma over stadslandbouw, Jan Willem van der Schans (LandbouwEconomisch Instituut) over groene steden die aantrekkelijk zijn om te wonen en werken, Tia Hermans over de effecten van groen en water in de stad op de lichamelijke en psychische gezondheid, Maria Koelen over interventies in het kader van lokale natuur- en milieueducatie en gezondheidsbevordering en (hopelijk) een spreker over stimulerend beleid en financiële prikkels om te sturen met geld.

Lees verder

Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad

Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad!

Welke bijdragen kunnen huiseigenaren, woningverhuurders en huurders leveren?

Zaterdag 11 februari 2016 van 12.30 tot 17.00 uur in Gouda (Infocentrum Westergouwe, Provincialeweg 10, Gouda)

“Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad” op de politieke en maatschappelijke agenda! Met de in de visienota van de PvdA-Kamerfractie benoemde versterking van de belangrijke verbindingen tussen politiek, samenleving en huiseigenaren, woningverhuurders en huurders bij vergroening van de particuliere en openbare ruimte.

Lees verder

Save the date campagneactiviteiten

In februari en maart van 2017 zullen twee voor leden van het netwerk Ruimte binnen de PvdA interessante campagne-activiteiten worden georganiseerd worden. Het gaat om de volgende activiteiten:

Zaterdag 11 februari 2017 (13:00 uur tot 17:00 uur)

Werkbezoek Gouda Westergouwe en Politiek Café in het teken van “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad: welke bijdragen kunnen huiseigenaren, woningverhuurders en huurders leveren?”

Vrijdag 3 maart 2017 (15:00 uur tot 17:00 uur)

locatie: Wageningen University

Minisymposium “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad: hoe kunnen wetenschap en politiek elkaar helpen?”

Nadere informatie over de activiteiten volgt op korte termijn, maar schrijf de data alvast in je agenda.

 

De Omgevingswet – nieuwe mogelijkheden voor lokaal beleid

Op 23 november om 19:30 organiseert het PvdA Netwerk Ruimte een thema-avond over de Omgevingswet. Doel van de avond is om geïnteresseerde PvdA-leden op de hoogte te brengen van de belangrijkste wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, en om hen bewust te maken van de nieuwe mogelijkheden voor decentraal beleid die deze wet bevat om wat moois te maken van de fysieke leefomgeving. Veel mensen denken dat de Omgevingswet alleen iets is voor ruimtelijke ordenings-freaks (zie bijvoorbeeld dit onderzoek van Binnenlands Bestuur). Niets is echter minder waar: in deze wet komt alle bestaande bouw-, milieu- en ruimtelijke ordeningsregelgeving bij elkaar. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor gemeentes en provincies om bijvoorbeeld in onbruik geraakte bedrijventerreinen te herontwikkelen, kantoorpanden om te bouwen tot woningen of meer ruimte te maken voor duurzame energieprojecten.

Lees verder