Bijeenkomst Netwerk Duurzaam

Met welke ambitie gaat Staatssecretaris Mansveld straks naar Lima? Praat mee!

afbeeldingWoensdag 12 november organiseren de landelijke werkgroep PvdA Duurzaam en de Buitenland Commissie van de PvdA in aanloop naar de VN Klimaattop in Lima een open discussiebijeenkomst met Staatssecretaris Mansveld. Het debat zal gaan over de positie en ambities van Nederland en Europa in de klimaatonderhandelingen, de positie van ontwikkelingslanden en klimaatfinanciering en de dilemma’s rondom Co2. En ook: waarin kunnen het bedrijfsleven en overheid elkaar versterken bij klimaatonderhandelingen en waar verschillen de posities?

Aan het debat nemen ook deel:

Dick Benschop     President-Directeur Shell Nederland
Ron Wit                 Directeur Eneco
Jan Vos                  Tweede Kamer-lid

De inleiding op dit debat wordt verzorgd door Kitty van der Heiden, directeur Europe van het World Resource Institute, voormalig Buitenlandse Zaken, hoofdonderhandelaar Rio +20.

Wanneer:             12 november, woensdagavond
Tijd:                        Inloop 18.30, start 19:00 uur – 22.00.
Waar:                    Troelstrazaal, Tweede Kamer, Den Haag
Let op:                   Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent; dit i.v.m. de bezoekregels

Aanmelden :        Per mail aan Jolien van der Werff, werff321@planet.nl. (u ontvangt een bevestiging)

Voor meer informatie over de bezoekregels aan de Tweede Kamer en een routebeschrijving ga naar de website van PvdA Duurzaam of klik hier: Bijeenkomst 12 november internationale klimaatdoelstellingen

Denk mee over de nieuwe Omgevingswet

In juni heeft het kabinet de nieuwe Omgevingswet aan de Kamer gestuurd. Een omvangrijk pakket (meer dan 600 pagina’s Memorie van Toelichting) waarin de hele ruimtelijke wetgeving op de schop gaat. Er gaat veel veranderen! Veel wordt beter, maar kan het nóg beter?

Kamerlid Albert de Vries wil hierover graag van gedachten wisselen met partijgenoten en deskundigen en nodigt daarbij alle belangstellenden uit.

Lees verder

Maak krimpregio’s weer aantrekkelijk

door Albert de Vries op 13 maart 2014

De PvdA wil meer aandacht voor de zogenoemde krimpregio’s. Daarom overhandigde ik vandaag mede namens verschillende wethouders de initiatiefnota ‘Regionale verschillen, omgaan met krimp’ (pdf) aan minister Blok van Wonen en Rijksdienst. In de nota doen we verschillende voorstellen om werkgelegenheid in de regio te behouden, basisvoorzieningen zoals zorg en onderwijs overeind te houden, ruimte voor groei te creëren en om de grens niet als een barrière, maar als een kans te zien.

Krimpregio’s zijn gebieden die te maken hebben met ‘leegloop’, waardoor ook de voorzieningen in die regio onder druk komen te staan. In het kabinetsbeleid gaat het om de regio’s Eemshaven en Oost-Groningen, Parkstad Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. De PvdA wil daar tenminste de Achterhoek en Zuid-Oost Drenthe aan toevoegen.

Als jongeren het platteland massaal verruilen voor de stad, is het voor winkels, scholen, en ziekenhuizen lastig om te overleven. Daardoor verhuizen nog meer jonge gezinnen en gaan ook de bakker en de slager failliet. De mensen in de regio’s merken dit iedere dag. In Den Haag moeten we luisteren naar hun ervaringen en werken aan nieuw perspectief.

De PvdA wil dat de Rijksoverheid in Friesland, Groningen, Drenthe, Limburg, en Zeeland zoveel mogelijk banen behoudt, en tegelijkertijd in deze regio’s nieuwe werkgelegenheid creëert door groene banen te scheppen. Ook moet elke regio ten minste één openbare basisschool hebben, en wil de PvdA in krimpgebieden inzetten op meer samenwerking en minder concurrentie in de zorg.

Nieuwe economische groei wil de PvdA stimuleren door over de grens werken makkelijker te maken, leegstand aan te pakken en lokale initiatieven voor woningverhuur of groene energie te belonen.

Initiatiefnota ‘Regionale verschillen, omgaan met krimp’

Ook PvdA-lijsttrekkers uit verschillende gemeenten onderschrijven deze voorstellen in het actieplan ‘Krimp biedt ruimte voor groei’:

Actieplan ‘Krimp biedt ruimte voor groei’

Netwerk Ruimte op het PvdA congres

Net als vorig jaar was PvdA Netwerk Ruimte goed vertegenwoordigd op het congres van 15 februari jl. Zo was het Netwerk aanwezig met een standje in de centrale hal van het congres en zijn er vanuit het Netwerk diverse amendementen op het Europees verkiezingsprogramma ingediend en verdedigd.

NaamloosDaarnaast organiseerde het Netwerk tijdens het ‘wandelgangenprogramma’ een sessie georganiseerd over het huisvesten van ‘nieuwe gastarbeiders’. De laatste jaren hebben veel Polen zich in Nederland gevestigd. Inmiddels komen er ook Bulgaren en Roemenen naar ons land. Veelal wonen ze in deplorabele omstandigheden. De sprekers, Mohamed el Mokaddem (wethouder Westland) en Malgorzata Bos-Karczewska (hoofdredacteur van Polonia.nl, namens Poolse gemeenschap in Nederland) werden het snel eens: het wordt tijd dat gemeenten uitzendbureaus voor Oost-Europese werkers beter controleren en ze verantwoordelijk houden voor de woonomstandigheden van de medewerkers. Bovendien is het belangrijk dat gemeenten buitenlandse arbeiders stimuleren zich te registreren, anders blijven problemen onzichtbaar. Daarnaast werd het belang van short-stay mogelijkheden benadrukt. Een goede les voor alle Nederlandse gemeenten met een flinke hoeveelheid buitenlandse medewerkers.

foto

Het regeerakkoord en duurzame energie

een discussiebijeenkomst op 14 februari met Tweede Kamerlid Jan Vos.

Op 14 februari a.s. organiseert PvdA Duurzaam een bijeenkomst met PvdA Tweede Kamerlid Jan Vos. Deze bijeenkomst is voorbereid door de Themagroep Energie die het regeerakkoord van PvdA en VVD onder de loep heeft genomen op het onderwerp duurzame energie. Aan de hand van het regeerakkoord zijn een aantal kritische vragen en prikkelende stellingen voorbereid waarop Jan Vos uitgenodigd is te reageren. De stellingen en de discussienota “Gesprek met Jan Vos over energie in het regeerakkoord” zijn te vinden op www.pvdaduurzaam.nl.

Tevens zal de Themagroep Energie een presentatie geven over bronnen van hernieuwbare energie: van 1990 tot nu en een blik vooruit.

Wanneer: 14 februari 2013, 19:30 – 22:00 uur (19:00 inloop met koffie/thee)
Waar: Stichting Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam (www.perdu.nl)

Meer informatie op www.pvdaduurzaam.nl.