Over

Het Netwerk Ruimte richt zich op de fysieke leefomgeving van Nederland. We proberen een bijdrage te leveren aan een heldere, consistente en herkenbare sociaaldemocratische visie op de inrichting en het gebruik van de fysieke ruimte. Integraliteit staat voor ons daarbij voorop, want de tijd is voorbij dat bijvoorbeeld wonen, recreatie en mobiliteit als losse onderwerpen bezien moeten worden. Door de juiste verbindingen te leggen tussen deze onderwerpen, en tussen betrokkenen binnen onze partij, kunnen we onze sociaaldemocratische idealen ook in de fysieke ruimte in praktijk brengen.

Door middel van groepsdiscussies, landelijke bijeenkomsten, thematische werkgroepen en andere activiteiten, brengen we ge├»nteresseerde, betrokken en deskundige partijgenoten bij elkaar: beleidsmakers, studenten, bestuurders, wetenschappers. Samen denken we na over actuele kwesties, zoals reacties op kabinetsvoorstellen of nota’s. En over hoe wij graag de toekomst van Nederland zien.

De netwerkgroep staat open voor alle leden van de PvdA. U kunt zich hier aanmelden.. U blijft dan op de hoogte en ontvangt uitnodigingen voor onze activiteiten. Ook kunt u zich aansluiten bij een thematische werkgroep en deelnemen aan discussies op het online netwerk LinkedIn.